Číslo paragrafu: 510

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Maria zůstala „pannou, když počala svého Syna, pannou, když ho porodila, pannou, když ho nosila v lůně, pannou, když ho živila mateřským mlékem, pannou navždy“: celým svým bytím byla „služebnicí Pána“ (Lk 1,38).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
2682 - Maria, Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina , modlitby-církve
499 - Maria-panenství, vždy Panna , Boží Syn , narození-Kristovo  
498 - Maria-panenství, panenské početí , mýty , tajemství víry , sv.Ignác Antinochijský
500 - Maria-panenství, bratři-Ježíšovi , Ježíšovi příbuzní , Panna Maria-děti  
507 - Maria-panenství, Maria-matka , církev-snoubenka , církev-matka , život-nesmrtelný
488 - Maria-předurčení, Maria , Maria-panenství , svoboda , spolupráce-s Bohem
149 - kříž, Maria , Boží slovo , víra , zkouška
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý