Číslo paragrafu: 513

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Katecheze bude podle okolností rozvíjet celé bohatství Ježíšových tajemství. Postačí zde vyložit některé body společné všem tajemstvím Kristova života (I), potom stručně načrtnout hlavní tajemství Ježíšova skrytého (II) i veřejného (III) života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

426 -  Ježíš Kristus, katecheze, společenství-s Bohem, Boží-plán (spásy), katecheze-cíl 561 -  Ježíš Kristus-život a učení, zázraky, láska, oběť-na kříži, spása

Vybrané dle klíčových slov:

562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
1165 - tajemství-Kristovo, liturgická doba , liturgie , modlitby-církve , velikonoce
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství-vtělení , utrpení Ježíše Krista , zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , poslušnost , zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , chudoba , ponížení , pronásledování
521 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství vtělení , člověk , sv.Jan Eudes