Číslo paragrafu: 521

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):CELÝ KRISTŮV ŽIVOT JE TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:NAŠE SPOJENÍ S JEŽÍŠOVÝMI TAJEMSTVÍMI
Kristus nám tak umožňuje, abychom všechno, co on prožil, mohli prožívat v něm a aby to on prožíval v nás. Boží Syn „se svým vtělením jistým způsobem spojil s každým člověkem“. Jsme povoláni, abychom s ním tvořili jeden celek; jako údům svého Těla nám dává účast na tom, co prožil pro nás ve svém těle a jako náš vzor: „Musíme v sobě napodobovat a naplňovat Kristův život a jeho tajemství. Musíme tedy Krista často prosit, aby je on sám v nás i v celé své církvi dokonal a naplnil ? Boží Syn přitom chce s námi a s celou církví svá tajemství sdílet a dokonce je rozvíjet a v nich pokračovat jednak prostřednictvím milostí, jež nám ze své vůle dává, jednak prostřednictvím účinků, jež v nás chce těmito tajemstvími vyvolat. Takovým způsobem je v nás chce naplnit.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2715 -  Ježíš Kristus-poznání, Ježíš Kristus-život a učení, kontemplace, modlitba, modlitby-vnitřní 1391 -  svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení, život-věčný, vzkříšení 

Vybrané dle klíčových slov:

520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , chudoba , ponížení , pronásledování
2029 - následování Krista    
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti