Číslo paragrafu: 529

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ
Obětování Ježíše v chrámě nám ho ukazuje jako prvorozence, který patří Pánu. V Simeonovi a Anně je celé očekávání Izraele, které přichází na setkání se svým Spasitelem (byzantská tradice tuto událost tak nazývá). Ježíš je tak uznán za dlouho očekávaného Mesiáše, za „světlo pohanů“ a „slávu Izraele“, ale také za „znamení, kterému se bude odporovat“. Meč bolesti, předpověděný Marii, ohlašuje tuto jinou, dokonalou a jedinečnou oběť na kříži, jež dá spásu, „kterou Bůh připravil přede všemi národy“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

583 -  chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu 439 -  Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé  614 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona

Vybrané dle klíčových slov:

583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení , svátky-židovské , úcta-k chrámu , putování do chrámu
584 - chrám jeruzalémský, horlivost , žárlivost Boží , úcta-k chrámu  
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu , Ježíš Kristus-život a učení , Petr (apoštol)  
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba , srdce-obrácení , srdce lidské , Starý zákon
439 - Mesiáš, politika , Davidův syn , Židé  
443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba , shromáždění , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský , nalezení v chrámě , Josef , Maria
593 - úcta k chrámu, chrám jeruzalémský , svátky-židovské , Ježíš Kristus-utrpení a smrt  
590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš , chrám jeruzalémský   
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš , hosana , násilí , pokora
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora , Mesiáš , Boží-plán , spása