Číslo paragrafu: 534

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA SKRYTÉHO ŽIVOTA
Nalezení Ježíše v chrámě je jediná událost, která přerušuje mlčení evangelií o letech Ježíšova skrytého života. Ježíš zde dává nahlédnout do tajemství svého naprostého zasvěcení se poslání, jež vyplývá z jeho božského synovství: „Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ (Lk 2,49). Maria a Josef „jeho slovu nerozuměli“, ale přijali je s vírou a Maria „to všechno uchovávala ve svém srdci“ (Lk 2,51) po celá ta dlouhá léta, kdy Ježíš zůstával skryt v mlčení obyčejného života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

583 -  chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu 2599 -  čas, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, Ježíš Kristus-život veřejný, Maria-Matka Boží 964 -  Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení, Maria-Matka církve, Maria-kříž 

Vybrané dle klíčových slov:

532 - Ježíš Kristus-život skrytý, čtvrté přikázání , synovská odevzdanost , Josef , Maria
531 - Ježíš Kristus-život skrytý, poslušnost-Kristova , podřízenost , práce , Ježíš z Nazareta
533 - Ježíš Kristus-život skrytý, oslava-lidské práce , rodiný život , mlčení , Pavel VI.
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě , Mesiáš , očekávání Izraele , Simeon
583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení , svátky-židovské , úcta-k chrámu , putování do chrámu
584 - chrám jeruzalémský, horlivost , žárlivost Boží , úcta-k chrámu  
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu , Ježíš Kristus-život a učení , Petr (apoštol)  
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba , srdce-obrácení , srdce lidské , Starý zákon
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost