Číslo paragrafu: 538

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:JEŽÍŠOVO POKUŠENÍ
Evangelia mluví o čase Ježíšovy samoty na poušti ihned po křtu, který přijal od Jana: „Vyveden“ Duchem na poušť, zůstává tam Ježíš čtyřicet dní bez jídla; žije mezi dravou zvěří a andělé mu slouží. Na konci této doby ho satan třikrát pokouší tím, že podrobuje zkoušce jeho synovský vztah k Bohu. Ježíš odrazí tyto útoky, které jsou opakováním Adamova pokušení v ráji a pokušení Izraele na poušti, a ďábel se od něho vzdálí „až do určeného času“ (Lk 4,13).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

394 -  ďábel, svědectví-Písma, Ježíš Kristus, vrah, neposlušnost 518 -  spása, dějiny spásy, hříchy, Ježíš Kristus-život a učení, sv.Irenej

Vybrané dle klíčových slov:

540 - Ježíš Kristus-pokušení, soucit , půst , Mesiáš  
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora , Mesiáš , Boží-plán , spása
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
2850 - ďábel, démoni , modlitba , modlitba-Kristova , modlitba-Páně
2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2864 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , zlo , Otčenáš
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
1237 - exorcismus, ďábel , mystagogie , olej-katechumenů  
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
635 - Adam-Eva, sestoupení do pekel , ďábel , smrt , strach ze smrti
1708 - člověk, člověk-Boží obraz , ďábel , utrpení Ježíše Krista , život-duchovní