Číslo paragrafu: 542

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:"PŘIBLÍŽILO SE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ"
Kristus je středem tohoto shromáždění lidí v „Boží rodině“. Svolává je k sobě svým slovem, svými „znameními“, kterými se projevuje Boží království, rozesláním svých učedníků. Příchod svého království uskuteční Kristus především velkým tajemstvím velikonoc: svou smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním. „A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32). „Všichni lidé jsou volání k této jednotě s Kristem.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2233 -  kněžství, láska, láska-k bližnímu, povolání, radost 789 -  církev-Tělo Kristovo, údy-církve, církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-hlava církve, jednota-církve

Vybrané dle klíčových slov:

541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , evangelium-hlásání , církev , obrácení
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
669 - Boží-království, církev , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-hlava církve , počátek-věčného života
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2794 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , basileia
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura