Číslo paragrafu: 548

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:ZNAMENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
Znamení, která Ježíš koná, svědčí o tom, že ho poslal Otec. Tato znamení vyzývají lidi, aby v něj uvěřili. Těm, kteří se k němu obracejí s vírou, uděluje to, oč prosí. A tak zázraky posilují víru v toho, který koná dílo svého Otce: dosvědčují, že on je Boží Syn. Mohou však být důvodem k pohoršení. Nesměřují k ukojení zvědavosti nebo touhy po něčem magickém. Navzdory jeho tak zřejmým zázrakům někteří Ježíše odmítají, ba dokonce ho obviňují, že to činí pomocí zlých duchů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

156 -  autorita Boha, rozum, omyl, důkaz, zázraky 2616 -  hříšníci, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, kněžství, mlčení 574 -  Ježíš Kristus-obvinění, farizejové, herodovci, zákoníci  447 -  apoštolové, Bůh-Pán, Pán, Boží-moc 

Vybrané dle klíčových slov:

547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , evangelium-hlásání , církev , obrácení
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
669 - Boží-království, církev , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-hlava církve , počátek-věčného života
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2794 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , basileia
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura