Číslo paragrafu: 557

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:JEŽÍŠ VSTUPUJE DO JERUZALÉMA
„Když se přibližovala doba, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se [Ježíš] rozhodl jít do Jeruzaléma“ (Lk 9,51). Tímto rozhodnutím naznačil, že vstupuje do Jeruzaléma a je ochoten zemřít. Třikrát už předpověděl své utrpení a své vzkříšení. Když směřoval k Jeruzalému, řekl: „Není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém“ (Lk 13,33).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

558 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, mučednictví , proroci , Jeruzalém , touha-po pokoji
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš , hosana , násilí , pokora
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , násilná smrt , hříšníci  
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
568 - Ježíš Kristus-proměnění, apoštolové , utrpení , naděje na spásu , Kristus
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla , utrpení , vzkříšení-mrtvých , bolest
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení