Číslo paragrafu: 568

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Ježíšovo proměnění mělo upevnit víru apoštolů před počátkem utrpení: výstup na „vysokou horu“ připravuje výstup na Kalvárii. Kristus, hlava církve, ukazuje to, co obsahuje jeho Tělo a co vyzařuje ve svátostech: „naději na věčnou spásu“ (Kol 1,27).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

556 - Ježíš Kristus-proměnění, kříž , křest , vzkříšení , utrpení
555 - Ježíš Kristus-proměnění, hlas-Boží , Nejsvětější Trojice-zjevení , kříž  
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
1977 - Kristus, spravedlnost    
83 - tradice-posvátná, apoštolové , církev , církev-učitelský úřad , tradice-místní
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
1223 - Ježíš Kristus-život veřejný, apoštolové , zmrtvýchvstání , Ježíš Kristus-křest