Číslo paragrafu: 57

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Etapy zjevení
Podnadpis (římská čísla):Smlouva s Noemem
Tento řád rozličných národů, zároveň kosmický, společenský a náboženský, má za úkol omezovat pýchu padlého lidstva, které je svorné ve své zvrácenosti a chtělo by samo vybudovat jednotu v babylonském stylu. Avšak následkem hříchu, ať už mnohobožství nebo zbožňování národa a jeho vůdce, ohrožují neustále pohanskou zkažeností tento prozatímní řád spásy.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

303 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-svrchovanost , dějiny , Písmo svaté
305 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , potřeby-lidské
312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost
313 - Boží-prozřetelnost, dobro , zlo , spása , světci
314 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , cesty-Boží , dějiny , hříchy
321 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-moudrost , konečný cíl , stvořitel
322 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , starost
323 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , spolupráce , člověk , svoboda-člověka
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
302 - Bůh-Stvořitel, Boží-prozřetelnost , Boží-plán (spásy) , cesta , dokonalost
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
1915 - kultury-různost, lidské společenství , národy , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2540 - laskavost, oslava-Boha , pokora , pýcha , závist
59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1941 - chudí, lidské společenství , mír , národy , sociální spravedlnost
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho
2241 - cizinci, láska , láska-k bližnímu , národy , občané, povinnosti
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská