Číslo paragrafu: 589

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A VÍRA IZRAELE V JEDINÉHO BOHA A SPASITELE
Ježíš vyvolal pohoršení zvláště tím, že ztotožnil svůj milosrdný přístup k hříšníkům s postojem samotného Boha k nim. Dokonce dal na srozuměnou, že společným stolováním s hříšníky je připouští k mesiášské hostině. Ježíš však postavil izraelské náboženské představitele před dilema především tím, že odpouštěl hříchy. Vždyť oni sami se zděšením správně tvrdili: „Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“ Odpouští-li Ježíš hříchy, pak se buď rouhá, protože je člověk a dělá se rovným Bohu, anebo mluví pravdu a pak jeho osoba zpřítomňuje a zjevuje Boží jméno.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

431 -  dějiny-spásy, hříchy, Ježíš Kristus-Vykupitel, otroctví, spása 1441 -  odpuštění-hříchů, Boží-moc, autorita Boha, odpuštění  432 -  Boží-jméno, vtělení, vykoupení, vzývání Boha, Ježíš Kristus

Vybrané dle klíčových slov:

976 - odpuštění-hříchů, hříchy , odpuštění-apoštolové , Duch svatý  
984 - odpuštění-hříchů, hříchy , Duch svatý , moc-odpouštět hříchy  
982 - odpuštění-hříchů, lítost , hříchy , zvrácenost , rozhřešení
1462 - odpuštění-hříchů, kněží , hříchy , pokání , svátost pokání a smíření
985 - odpuštění-hříchů, křest , ekonomie spásy (božská)-křest , hříchy , křest-spojení s Kristem
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
977 - odpuštění-hříchů, křest , evangelium-hlásání , ospravedlnění , spása
979 - odpuštění-hříchů, klíče království , křest , možnost odpuštění , zlo
980 - odpuštění-hříchů, křest , smíření-s Bohem , svátost pokání a smíření , nutnost-svátosti pokání
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
1263 - odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy    
1441 - odpuštění-hříchů, Boží-moc , autorita Boha , odpuštění  
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
1443 - odpuštění-hříchů, smíření-učinek , hříšníci-přijetí Ježíšem , odpuštění Boží , svátosti-uzdravování
1485 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , velikonoce   
1486 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , svátost obrácení , svátost zpovědi , hříchy-po křtu
1224 - hříšníci, Ježíš Kristus , Boží-spravedlnost , Jan Křtitel  
2317 - hříšníci, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí