Číslo paragrafu: 61

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Etapy zjevení
Podnadpis (římská čísla):Bůh vyvolil Abraháma
Patriarchové a proroci i další velké postavy Starého zákona byli a vždy budou uctíváni ve všech liturgických tradicích církve jako svatí.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

121 - Starý zákon, Písmo svaté , Stará smlouva  , úmluva
1980 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1981 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1982 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
523 - Jan Křtitel, proroci , křest , předchůdce Páně , Ježíš Kristus-příchod
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
1195 - liturgie-nebeská, světci , svátky světců , oslava-Krista v údech , světci-příklad