Číslo paragrafu: 617

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis:JEŽÍŠ DOKONÁVÁ SVOU OBĚŤ NA KŘÍŽI
„Svým přesvatým utrpením na dřevě kříže nám zasloužil ospravedlnění“ (sua sanctissima passione in ligno crucis nobis iustificationem meruit), učí tridentský koncil a zdůrazňuje jedinečnou povahu Kristovy oběti jako příčiny věčné spásy. A církev uctívá kříž zpěvem: „O crux, ave, spes unica“ (buď pozdraven, kříži, jediná naděje).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1992 -  Boží-síla, Boží-spravedlnost, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, křest, milost 1235 -  mystagogie, kříž, vykoupení  

Vybrané dle klíčových slov:

616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
149 - kříž, Maria , Boží slovo , víra , zkouška
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost , služba-církve , smírná oběť , eucharistie
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , smíření-s Bohem , neposlušnost , oběť-na kříži
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
585 - chrám jeruzalémský-zničení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , eschatologické znamení , Velikonoce  
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-vševědoucnost , spása , zaslepenost