Číslo paragrafu: 624

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS "BYL POHŘBEN"
Ježíš „měl z milosti Boží za všechny lidi podstoupit smrt“ (Žid 2,9). Bůh ve svém plánu spásy stanovil, aby jeho Syn nejen zemřel „za naše hříchy“ (1 Kor 15,3), ale také aby „zakusil smrt“, to je, aby poznal stav smrti, stav odloučení duše od těla od okamžiku, kdy vydechl na kříži, po okamžik, kdy byl vzkříšen. Tento stav mrtvého Krista je tajemstvím hrobu a sestoupení do pekel. Je to tajemství Bílé soboty, kdy Kristus, uložený do hrobu, ukazuje velké sobotní Boží odpočinutí po dokonání spásy lidí, která nastoluje mír v celém vesmíru.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1005 -  smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých, zemřelí, duše, tělo 362 -  bytosti-duchové, bytosti-tělesné, člověk, Boží obraz, stvoření (proces) 349 -  Den Páně, stvoření (proces)-smysl, vykoupení, vzkříšení, Ježíš Kristus

Vybrané dle klíčových slov:

629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , vykoupení   
630 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , oddělení duše od těla , smrt  
626 - Ježíš Kristus-pohřbení, duše-Kristova , oddělení duše od těla , tělo-Kristovo , hrob Ježíše Krista
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
636 - sestoupení do pekel, smrt , vítězství-nad smrtí , ďábel  
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění