Číslo paragrafu: 627

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS "BYL POHŘBEN"
2. podnadpis:"NEDOPUSTÍŠ, ABY TVŮJ SVATÝ PODLEHL PORUŠENÍ"
Kristova smrt byla skutečnou smrtí, neboť ukončila jeho pozemskou lidskou existenci. Avšak díky spojení, které si osoba Syna zachovala se svým tělem, nedošlo k posmrtnému rozkladu jako u jiných, protože „nebylo možné, aby zůstal v moci smrti“ (Sk 2,24) a proto „božská moc uchránila Kristovo tělo od porušení“. O Kristu se může současně říci: „Byl vyrván ze země živých“ (Iz 53,8) i: „Mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě podsvětí napospas, nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení“ (Sk 2,26-27). Ježíšovo vzkříšení „třetího dne“ (1 Kor 15,4; Lk 24,46) bylo toho znamením, protože se předpokládalo, že rozklad začíná od čtvrtého dne.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1009 -  Ježíš Kristus, smrt, vítězství-nad smrtí, proměna smrti, požehnání 1683 -  eucharistická oběť, liturgické slavnosti, liturgie, matka, oběti

Vybrané dle klíčových slov:

630 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , oddělení duše od těla , smrt  
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
626 - Ježíš Kristus-pohřbení, duše-Kristova , oddělení duše od těla , tělo-Kristovo , hrob Ježíše Krista
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , vykoupení   
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
647 - zmrtvýchvstání-průběh, transcendence , vzkříšení , smysly , život-budoucí
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství , vzkříšení , Syn člověka , tajemství-vtělení