Číslo paragrafu: 629

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS "BYL POHŘBEN"
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Ježíš měl z milosti Boží zakusit smrt za všechny. Ten, který zemřel a byl pohřben, je opravdu Boží Syn, jenž se stal člověkem.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
630 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , oddělení duše od těla , smrt  
626 - Ježíš Kristus-pohřbení, duše-Kristova , oddělení duše od těla , tělo-Kristovo , hrob Ježíše Krista
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
612 - Getsemany, smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , hříchy , život-věčný
636 - sestoupení do pekel, smrt , vítězství-nad smrtí , ďábel  
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe