Číslo paragrafu: 636

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Výrazem „Ježíš sestoupil do pekel“ vyznání víry prohlašuje, že Ježíš skutečně zemřel a že svou smrtí za nás přemohl smrt a ďábla, „který má vládu nad smrtí“ (Žid 2,14).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
2850 - ďábel, démoni , modlitba , modlitba-Kristova , modlitba-Páně