Číslo paragrafu: 637

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Mrtvý Kristus sestoupil do místa pobytu mrtvých, a to svou duší, spojenou s jeho božskou osobou. Otevřel brány nebes spravedlivým, kteří ho předešli.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

636 - sestoupení do pekel, smrt , vítězství-nad smrtí , ďábel  
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1026 - nebe, společenství-s Bohem , vykoupení , přivtělení-ke Kristu , život-věčný
1027 - nebe, společenství-s Bohem , nebe-obrazy , ráj , život-věčný
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
635 - Adam-Eva, sestoupení do pekel , ďábel , smrt , strach ze smrti
634 - mrtví, sestoupení do pekel , vykoupení , vítězství-nad smrtí , evangelium-hlásání
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota