Číslo paragrafu: 640

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):HISTORICKÁ I TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST
2. podnadpis:PRÁZDNÝ HROB
„Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen“ (Lk 24,5-6). První skutečností, se kterou se v rámci velikonočních událostí setkáváme, je prázdný hrob. Sám o sobě není přímým důkazem. Nepřítomnost Kristova těla v hrobě by se dala vysvětlit i jinak. Přesto však byl prázdný hrob pro všechny podstatným znamením. To, že jej učedníci objevili, byl první krok k uznání samé skutečnosti vzkříšení. Tak tomu bylo napřed u zbožných žen, pak i u Petra. „Učedník … kterého Ježíš miloval“ (Jan 20,2), tvrdí, že při vstupu do prázdného hrobu „viděl, že tam leží pruhy plátna“ (Jan 20,6, „viděl a uvěřil“ (Jan 20,8. To předpokládá, že podle stavu, v jakém byl prázdný hrob, poznal, že nepřítomnost Ježíšova těla nemohla být lidským dílem a že se Ježíš nevrátil do pozemského života, jako tomu bylo v případě Lazara.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

999 -  vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla, tělo-zduchovnělé, Ježíš Kristus-oslavené tělo 

Vybrané dle klíčových slov:

659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
646 - Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, Lazar , život-božský , život-pozemský  
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
645 - Ježíš Kristus-vzkříšené tělo, vlastnosti-vzkříšeného těla , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Kristus
656 - vzkříšení-historická událost, transcendence , zmrtvýchvstání , učedníci  
728 - Duch svatý, Ježíš Kristus a Duch svatý , zmrtvýchvstání , potrava-duchovní  
1223 - Ježíš Kristus-život veřejný, apoštolové , zmrtvýchvstání , Ježíš Kristus-křest  
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo