Číslo paragrafu: 641

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):HISTORICKÁ I TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST
2. podnadpis:ZJEVENÍ ZMRTVÝCHVSTALÉHO
Marie Magdaléna a zbožné ženy, které šly dokončit nabalsamování Ježíšova těla, jež bylo pohřbeno ve spěchu, protože na Velký pátek večer začínal sobotní klid, se setkaly se Zmrtvýchvstalým jako první. Tak se ženy staly prvními hlasatelkami Kristova zmrtvýchvstání i pro samotné apoštoly. Jim se Ježíš ukázal potom: napřed Petrovi a potom Dvanácti. Petr, který měl posilovat víru svých bratří, uviděl tedy Zmrtvýchvstalého dříve než oni, a na základě jeho svědectví společenství zvolalo: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi“ (Lk 24,34).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

553 -  Petr (apoštol), autorita církve, Boží-království, apoštolové, klíče království 448 -  Ježíš Kristus, Bůh-Pán, Pán, klanění, úcta-k Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
936 - Petr (apoštol), moc klíčů , římský biskup , hlava sboru biskupů  
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
660 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, Marie Magdalská , nanebevstoupení , Boží sláva , transcendence
642 - svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol) , apoštolové , svědectví-o Bohu , vzkříšení
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
1444 - klíče království, odpuštění-hříchů-pravomoc , Petr (apoštol) , pokání , moc-svazovat a rozvazovat
640 - hrob Ježíše Krista, prázdný hrob , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Lazar
645 - Ježíš Kristus-vzkříšené tělo, vlastnosti-vzkříšeného těla , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Kristus
656 - vzkříšení-historická událost, transcendence , zmrtvýchvstání , učedníci  
728 - Duch svatý, Ježíš Kristus a Duch svatý , zmrtvýchvstání , potrava-duchovní