Číslo paragrafu: 644

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):HISTORICKÁ I TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST
2. podnadpis:ZJEVENÍ ZMRTVÝCHVSTALÉHO
I když jsou učedníci postaveni před skutečnost zmrtvýchvstalého Krista, přesto ještě pochybují, tak se jim to zdá nemožné: domnívají se, že vidí ducha. „Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili“ (Lk 24,41). Stejnou zkoušku pochybnosti poznal i Tomáš a při posledním zjevení v Galileji, o němž píše Matouš, „někteří … pochybovali“ (Mt 28,17). Proto neobstojí domněnka, podle níž prý bylo zmrtvýchvstání „výplodem“ víry (nebo důvěřivosti) apoštolů. Právě naopak, jejich víra ve zmrtvýchvstání se zrodila — působením Boží milosti — z přímého zážitku skutečnosti vzkříšeného Krista.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

643 - zmrtvýchvstání-historická událost, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , zkouška víry , apoštolové , vzkříšení
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí