Číslo paragrafu: 645

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):HISTORICKÁ I TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST
2. podnadpis:STAV KRISTOVA VZKŘÍŠENÉHO LIDSTVÍ
Vzkříšený Ježíš navazuje se svými učedníky přímé vztahy dotykem a společným jídlem. Tím je vyzývá, aby uznali, že není žádný přízrak, ale hlavně aby si ověřili, že vzkříšené tělo, v němž se jim představuje, je totéž, které bylo umučeno a ukřižováno, neboť dosud nese stopy po utrpení. Toto pravé a skutečné tělo má však zároveň nové vlastnosti oslaveného těla; není už umístěno v prostoru a čase, ale může se podle libosti zpřítomnit, kde chce a kdy chce, neboť jeho lidství už nemůže být zadrženo na zemi a patří už jen božské vládě Otce. Proto je také vzkříšený Ježíš svrchovaně svobodný a může se zjevovat, jak chce: v podobě zahradníka nebo v jiných podobách, na které byli učedníci zvyklí, a to proto, aby vzbudil jejich víru.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

999 -  vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla, tělo-zduchovnělé, Ježíš Kristus-oslavené tělo 

Vybrané dle klíčových slov:

659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
1977 - Kristus, spravedlnost    
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
640 - hrob Ježíše Krista, prázdný hrob , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Lazar
656 - vzkříšení-historická událost, transcendence , zmrtvýchvstání , učedníci  
728 - Duch svatý, Ježíš Kristus a Duch svatý , zmrtvýchvstání , potrava-duchovní  
1223 - Ježíš Kristus-život veřejný, apoštolové , zmrtvýchvstání , Ježíš Kristus-křest  
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo