Číslo paragrafu: 654

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):SMYSL A SPÁSOVOSNÝ DOSAH ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Ve velikonočním tajemství jsou dvě hlediska: svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříšením nám zjednává přístup k novému životu. Tento nový život je především ospravedlněním, které nás vrací do Boží milosti, takže „jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,4). Tím životem je pak vítězství nad smrtí ze hříchu a nový účast na milosti. Ta dovršuje přijetí za syny, neboť lidé se stávají Kristovými bratry, jak sám Ježíš nazývá své učedníky po svém zmrtvýchvstání: „Jděte a oznamte mým bratřím“ (Mt 28,10). Ne bratři podle přirozenosti, nýbrž na základě daru milosti; toto adoptivní synovství zjednává skutečnou účast na životě jednorozeného Syna. Tento život se plně projevil při jeho zmrtvýchvstání.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1987 -  Boží-spravedlnost, hříchy, křest, milost, ospravedlnění 1996 -  milost, ospravedlnění, přirozenost-božská  

Vybrané dle klíčových slov:

572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
549 - Boží-děti, hřích , zotročení , zlo , Ježíš Kristus-život veřejný
1692 - Boží-děti, modlitba , povolání , přirozenost-božská , stvoření (proces)
2784 - Boží-děti, Bůh-Otec , krása , modlitba , modlitba-Páně
2785 - Boží-děti, Bůh-Otec , důvěra , horlivost , modlitba
2786 - Boží-děti, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2798 - Boží-děti, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
1239 - mystagogie, velikonoční tajemství , hříchy-odumření , Nejsvětější trojice  
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil