Číslo paragrafu: 658

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Kristus, „prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých“ (Kol 1,18), je základem našeho vlastního vzkříšení, a to již nyní ospravedlněním naší duše, později oživením našeho těla.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
364 - tělo, člověk , duše , Boží obraz , důstojnost-člověka
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
647 - zmrtvýchvstání-průběh, transcendence , vzkříšení , smysly , život-budoucí
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté