Číslo paragrafu: 659

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO"
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici“ (Mk 16,19). Kristovo tělo bylo oslaveno hned v okamžiku jeho zmrtvýchvstání, jak to dokazují nové nadpřirozené vlastnosti, jež má jeho tělo od té doby trvale. Avšak během čtyřiceti dní, kdy s učedníky důvěrně jí a pije a učí je o království, zůstává jeho slávy ještě zahalena vnějšími rysy obyčejného lidství. Poslední Ježíšovo zjevení končí nezvratným vstupem jeho lidství do božské slávy, symbolizované oblakem a nebem, kde od té doby sedí po Boží pravici. Později se už jen jednou, zcela výjimečně, ukáže Pavlovi jako „nedochůdčeti“ (1 Kor 15,8) v posledním zjevení, kterým Pavla ustanovuje apoštolem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

645 -  Ježíš Kristus-vzkříšené tělo, vlastnosti-vzkříšeného těla, zmrtvýchvstání, vzkříšení, Kristus 66 -  zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat, konečná úmluva, rozvinout, víra 697 -  Duch svatý-symboly, oblak, světlo, proměnění na hoře, nanebevstoupení 642 -  svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol), apoštolové, svědectví-o Bohu, vzkříšení

Vybrané dle klíčových slov:

661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , vtělení , přístup k Otci , údy-Kristova těla
665 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-oslavené   
672 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-povýšení , Mesiášovo království , poslední den
660 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, Marie Magdalská , nanebevstoupení , Boží sláva , transcendence
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla , naděje-na Boží království   
595 - učedníci, Josef z Arimatie , farizejové , Nikodém , víra
949 - učedníci, apoštolské učení , bratrské společenství , lámání chleba , modlitba
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
663 - Ježíš Kristus-oslavení, nanebevstoupení , soupodstatnost-s Otcem , pravice Otcova  
664 - Ježíš Kristus-moc a sláva, nanebevstoupení , Mesiáš-vláda , apoštolové-svědkové Kristovi slávy , národy
667 - Ježíš Kristus-přímluvce, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi   
668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
1693 - hříchy, učedníci    
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
656 - vzkříšení-historická událost, transcendence , zmrtvýchvstání , učedníci  
640 - hrob Ježíše Krista, prázdný hrob , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Lazar
645 - Ježíš Kristus-vzkříšené tělo, vlastnosti-vzkříšeného těla , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Kristus