Číslo paragrafu: 669

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:KRISTUS JIŽ VLÁDNE PROSTŘEDNICTVÍM CÍRKVE…
Jako Pán je Kristus také hlavou církve, která je jeho tělem. Po svém nanebevstoupení a oslavení, když takto splnil své poslání, zůstává na zemi ve své církvi. Vykoupení je zdrojem vlády, kterou Kristus v síle Ducha svatého vykonává nad církví. „Kristovo království je již dnes tajemně přítomné“ v církvi, která je „zárodek a počátek tohoto království na zemi“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

792 -  Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, stvoření (proces), údy-Kristova těla 1088 -  liturgie-přítomnost Krista, kněží, křest, eucharistie, slovo Boží 541 -  Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, evangelium-hlásání, církev, obrácení

Vybrané dle klíčových slov:

567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , evangelium-hlásání , církev , obrácení
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2794 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , basileia
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura