Číslo paragrafu: 67

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Ježíš Kristus - „prostředník a plnost celého zjevení”
Podnadpis (římská čísla):Nebude už žádné jiné zjevení
Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají „soukromá“. Některá byla uznána církevní autoritou, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není „vylepšovat“ nebo „doplňovat“ Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Za vedení učitelského úřadu církve dovede zdravý smysl věřících rozlišit a přijímat, co je v těchto zjeveních opravdová výzva Krista nebo jeho svatých pro církev. Křesťanská víra nemůže přijmout „zjevení“, která si dělají nárok na překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je Kristus. To je případ některých mimokřesťanských náboženství a také některých novodobých sekt, opírajících se o taková „zjevení“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

84 -  Poklad víry, Písmo svaté, tradice-posvátné, apoštolové, biskupové 93 -  nadpřirozený smysl, Boží-lid, Boží-slovo, církev, církev-učitelský úřad

Vybrané dle klíčových slov:

85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
1673 - autorita církve, démoni , exorcismus , liturgické slavnosti , liturgie
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata
2036 - autorita církve, Bůh-Stvořitel , církev , církev-učitelský úřad , přikázání
2037 - autorita církve, Boží-přikázání , církev , církev-učitelský úřad , rozum
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
1125 - obřady, svátosti , autorita církve  , svátosti-víry
119 - exegeta, Písmo svaté , církev , autorita církve , exegeti
88 - dogma, články víry , Boží-zjevení , křesťané , autorita církve