Číslo paragrafu: 671

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:…V OČEKÁVÁNÍ, ŽE BUDE VŠECHNO PODŘÍZENO
Kristovo království je už přítomno v církvi, nicméně ještě není dovršeno příchodem Krále na zem „s velikou mocí a slávou“ (Lk 21,27). Toto království je ohrožováno silami nepravosti, i když tyto síly byly radikálně přemoženy Kristovou Velikou nocí. Až do chvíle, kdy mu bude všechno podrobeno, „dokud však nenastane nové nebe a nová země, v nichž bude sídlit spravedlnost, putující církev ve svých svátostech a institucích, jež patří k tomuto věku, má podobu tohoto pomíjejícího světa. Žije mezi tvorstvem, které dosud sténá, trpí bolest a čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě“. Proto se křesťané modlí, zvláště při slavení eucharistie, aby urychlili Kristův návrat, a říkají mu: „Pane, přijď“ (Zj 22,20).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1043 -  nové nebe a nová země, svět-obnova, sjednocení všeho v Kristu, Boží úmysl  769 -  církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat, církev-pronásledování, zkoušky, útěcha 773 -  církev-nevěsta Kristova, církev-tajemství, Maria-obraz církve, údy-Kristova těla, církev-nevěsta Kristova 1043 -  nové nebe a nová země, svět-obnova, sjednocení všeho v Kristu, Boží úmysl  2046 -  trpělivost, život-křesťanský, život-mravní, křesťanství, mravnost 2817 -  Boží-království, čas, Ježíš Kristus-slavný návrat, krev, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , evangelium-hlásání , církev , obrácení
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
669 - Boží-království, církev , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-hlava církve , počátek-věčného života
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2794 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , basileia
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně