Číslo paragrafu: 672

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:…V OČEKÁVÁNÍ, ŽE BUDE VŠECHNO PODŘÍZENO
Kristus před svým nanebevstoupením prohlásil, že ještě nenadešla chvíle slavného nastolení mesiášského království očekávaného Izraelem, které mělo podle proroků přinést všem lidem konečný řád spravedlnosti, lásky a pokoje. Nynější čas je, podle Pána, časem Ducha a svědectví, ale také časem ještě poznamenaným „vnějšími strastmi“ a zkouškou zla, čehož není církev ušetřena. Je to začátek bojů posledních dnů. Je to čas čekání a bdělosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

732 -  Duch svatý, letnice, Nejsvětější Trojice, Boží království, poslední časy 2612 -  bdělost, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, Ježíš Kristus-příchod, Ježíš Kristus-slavný návrat

Vybrané dle klíčových slov:

661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , vtělení , přístup k Otci , údy-Kristova těla
665 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-oslavené   
660 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, Marie Magdalská , nanebevstoupení , Boží sláva , transcendence
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla , naděje-na Boží království   
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
663 - Ježíš Kristus-oslavení, nanebevstoupení , soupodstatnost-s Otcem , pravice Otcova  
664 - Ježíš Kristus-moc a sláva, nanebevstoupení , Mesiáš-vláda , apoštolové-svědkové Kristovi slávy , národy
667 - Ježíš Kristus-přímluvce, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi   
668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   
1001 - čas vzkříšení, poslední den , svět-konec , vzkříšení-mrtvých , druhý příchod-Kristův
2730 - modlitba, poslední den , světlo-víry   
1524 - viatikum, pomazání-nemocných , poslední den , přechod-na věčnost , život-věčný
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
697 - Duch svatý-symboly, oblak , světlo , proměnění na hoře , nanebevstoupení
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den