Číslo paragrafu: 676

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:POSLEDNÍ ZKOUŠKA CÍRKVE
Tento antikristovský podvod vyvstává pokaždé, když někdo předstírá, že v průběhu dějin splní mesiášskou naději, která se může naplnit pouze mimo dějiny, a to eschatologickým (posledním) soudem; církev zavrhla i umírněnou podobu tohoto falšování očekávaného království nazývanou „mileniarismus“, zvláště ve formě politického, „od základu zvrhlého“ sekularizovaného mesiášství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2425 -  církev, církev-sociální nauka, ekonomie, ideologie, kapitalismus

Vybrané dle klíčových slov:

673 - eschatologie, Ježíš Kristus-slavný návrat , druhý příchod Krista-čas   
675 - eschatologie, církev-poslední zkouška , Ježíš Kristus-slavný návrat , mesiášství falešné , tajemství nepravosti
674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid
2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
1186 - kostel, otcovský dům , svět-budoucí , eschatologie