Číslo paragrafu: 679

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ
Kristus je Pánem věčného života. Jako Vykupiteli světa mu náleží plné právo definitivně soudit skutky i srdce lidí. Toto právo totiž „získal“ svým křížem. Také Otec „všechen soud odevzdal Synovi“ (Jan 5,22). Avšak Syn nepřišel proto, aby soudil, nýbrž aby dával spásu a život, který je v něm. Odmítáním milosti v nynějším životě se každý již sám odsuzuje - dostane (odplatu) podle svých skutků a může se odsoudit i k věčné záhubě, jestliže odmítne Ducha lásky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1021 -  smrt, soud-soukromý, Ježíš Kristus-slavný návrat, život-věčný, čas milosti

Vybrané dle klíčových slov:

682 - Poslední soud, milost-odmítání , smýšlení srdce , Ježíš Kristus-soudce  
678 - Poslední soud, milost-odmítání , bližní , nevíra , smýšlení srdce
1059 - Poslední soud, skutky , Ježíš Kristus-soudce , lidé  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
1041 - Poslední soud, obrácení , Boží-bázeň , úsilí-o spravedlnost  
677 - Boží vítězství, Poslední soud , zlo , církev-následování Krista , Nevěsta Kristova
1056 - peklo, věčná smrt , varování , trýznivá skutečnost , život-věčný
1057 - peklo-hlavní trest, odloučení od Boha-věčné , věčná smrt , věčný oheň , štěstí
1874 - hříchy, hříchy-smrtelné , věčná smrt , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů
2011 - vyhnanství, zásluhy , život-pozemský   
1051 - soud-soukromý, smrt , odplata , Ježíš Kristus-soudce , život-věčný
646 - Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, Lazar , život-božský , život-pozemský  
2859 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , život-pozemský , basileia
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud