Číslo paragrafu: 696

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):JMÉNO, NÁZVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis:SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
Oheň. Zatímco voda znamenala zrození a plodnost života dávného v Duchu svatém, oheň symbolizuje přetvářející sílu působení Ducha svatého. Prorok Eliáš, který „povstal jak oheň“ a jehož „slovo plálo jak pochodeň“ (Sir 48,1), svou modlitbou přivolává z nebe oheň na oběť na hoře Karmel, obraz ohně Ducha svatého, který proměňuje všechno, čeho se dotkne. Jan Křtitel, který jde před Pánem „v duchu a moci Eliášově“ (Lk 1,17), hlásá Krista jako toho, kdo „bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Lk 3,16), tím Duchem, o kterém Ježíš řekne: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49). Ráno o letnicích spočine Duch svatý na učednících v podobě „jazyků jako z ohně“ a učedníci jsou jím naplněni. Duchovní tradice podrží tuto symboliku ohně jako jeden z nejpůsobivějších obrazů činnosti Ducha svatého: „Nezhášejte oheň Ducha“ (1 Sol 5,19).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1127 -  modlitby-církve, svátosti-spásy, Duch svatý   2586 -  modlitba, modlitby-osobní, modlitby-společné, shromáždění, sobota 718 -  Duch svatý, Jan Křtitel, předchůdce Páně, Eliáš-zaslíbený, oheň Ducha

Vybrané dle klíčových slov:

695 - Duch svatý-symboly, křižmo , pomazání-Duchem svatým , olej , vtělení
697 - Duch svatý-symboly, oblak , světlo , proměnění na hoře , nanebevstoupení
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
699 - Duch svatý-symboly, vkládání rukou , epikleze , modlitby-církve  
700 - Duch svatý-symboly, prst , vyhánění démonů   
701 - Duch svatý-symboly, holubice , ikonografie křesťanská , columbárium  
731 - letnice, Duch svatý-seslání , Velikonoce , Duch svatý-božská osoba  
1302 - letnice, Duch svatý-seslání    
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
1226 - církev, letnice , apoštolové , Petr (apoštol)  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
2717 - modlitba, modlitby-vnitřní , oheň , svět-budoucí , ticho
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , letnice  , Petr (apoštol)
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2058 - archa, desatero , hlas-Boží , oheň , Písmo svaté