Číslo paragrafu: 698

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):JMÉNO, NÁZVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis:SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
Pečeť je symbolem blízkým symbolu pomazání. Krista totiž „Bůh osvědčil svou pečetí“ (Jan 6,27) a v něm nám také Otec vtiskl svou pečeť. Protože obraz pečeti [„sphragis“] označuje nesmazatelný účinek pomazání Ducha svatého ve svátostech křtu, biřmování a kněžství, byl v některých teologických tradicích použit k vyjádření nezrušitelného „znamení“, vtisknutého těmito třemi svátostmi, které nemohou být znovu uděleny.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1295 -  biřmování, pečeť, znamení   1296 -  pečeť, Bůh-Otec, Duch svatý, Boží-ochrana, eschatologická zkouška 1121 -  kněžství, křest, biřmování, pečeť, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

695 - Duch svatý-symboly, křižmo , pomazání-Duchem svatým , olej , vtělení
696 - Duch svatý-symboly, oheň , ohnivé jazyky , oheň Ducha , letnice
697 - Duch svatý-symboly, oblak , světlo , proměnění na hoře , nanebevstoupení
699 - Duch svatý-symboly, vkládání rukou , epikleze , modlitby-církve  
700 - Duch svatý-symboly, prst , vyhánění démonů   
701 - Duch svatý-symboly, holubice , ikonografie křesťanská , columbárium  
1274 - pečeť, křest , patření na Boha , věrnost-křtu  
1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu , křest-neopakovatelnost , křest-nesmazatelnost  
1273 - pečeť, liturgie-účast , církev , svatost , znamení
1280 - pečeť, posvěcní , křest-neopakovatelnost   
1296 - pečeť, Bůh-Otec , Duch svatý , Boží-ochrana , eschatologická zkouška
1317 - pečeť, křest a biřmování    
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
2769 - biřmování, Boží-slovo , církev , katechumeni , křest
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1307 - biřmování, tradice-latinská    
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1309 - biřmování, biřmování-příprava , důvěrný vztah s Bohem , odpovědnost , život-křesťanský