Číslo paragrafu: 70

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Souhrn
Bůh kromě svědectví, které vydává sám o sobě ve stvořených věcech, zjevil sám sebe i našim prarodičům. Mluvil k nim; po pádu jim přislíbil spásu a nabídl jim svou úmluvu.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

399 - Adam, Eva , prvotní svatost , stach , žárlivost Boží
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
2361 - Adam, Eva , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
416 - Adam, prvotní svatost , prarodiče , hřích-prvotní , lidstvo
359 - Adam, člověk , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-nový Adam , sv.Petr Chryzolog
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
411 - Eva, Ježíš Kristus-nový Adam , dědičný hřích , Maria-nová Eva , neposlušnost
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
539 - Ježíš Kristus-nový Adam, Adam , láska-k Bohu , Ježíš Kristus-pokušení , Izrael
489 - ženy-svaté, Eva , Maria , spása , příslib-Boží
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva