Číslo paragrafu: 706

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A BOŽÍ SLOVA V ČASE ZASLÍBENÍ
2. podnadpis:DUCH ZASLÍBENÍ
Proti veškeré lidské naději Bůh slibuje Abrahámovi potomka jako plod víry a moci Ducha svatého. V něm budou požehnány všechny národy země. Tímto potomkem bude Kristus, v němž vylití Ducha svatého shromáždí v jedno „rozptýlené Boží děti“ (Jan 11,52). Přísahou se již Bůh zavazuje, že dá svého milovaného Syna a že dá „slíbeného Ducha svatého … na naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek“ (Ef 1,13-14).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

60 -  Boží-přísliby, Abrahám, národy, církev, shromáždit

Vybrané dle klíčových slov:

1819 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , ctnosti , ctnosti-božské
2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení
1716 - Abrahám, Abram , blahoslavenství , Boží-přísliby , přilnutí
2571 - Abrahám, Abram , Boží-plán (spásy) , Boží-přísliby , úradek
2810 - Abrahám, Abram , Boží-jméno , Boží-přísliby , modlitba
59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
2635 - Abrahám, Abram , církev , modlitba , modlitby-církve
2676 - Abrahám, Abram , andělé , archa , bytosti-duchové
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
834 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , církev , církev-katolická , církev-římská
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy
2541 - Boží-přísliby, dobro , milost , srdce lidské , touha-po Bohu