Číslo paragrafu: 71

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Souhrn
Bůh uzavřel s Noemem věčnou smlouvu, je to smlouva mezi Bohem a všemi živými bytostmi. Ta bude platit, pokud bude trvat svět.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
56 - smlouva-s Noemem, dějiny , hřích-prvotní , lidské pokolení , potopa
346 - Boží-věrnost, smlouva , stvoření (proces) , zákony , Bůh-stvořitel
32 - důkazy Boží existence, svět , světlo-rozumu , země-krása , vesmír
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2260 - láska, láska-k bližnímu , násilí , smlouva , zabití
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní , hříchy , svět  
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
121 - Starý zákon, Písmo svaté , Stará smlouva  , úmluva