Číslo paragrafu: 712

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A BOŽÍ SLOVA V ČASE ZASLÍBENÍ
2. podnadpis:OČEKÁVÁNÍ MESIÁŠE A JEHO DUCHA
Rysy očekávaného Mesiáše začínají vyvstávat v kapitolách (sbírce proroctví) o Emmanuelovi, („Izaiáš, protože viděl slávu Krista“; Jan 12,41), zvláště v Iz 11,1-2: „Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

439 -  Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé 

Vybrané dle klíčových slov:

711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , potěšení Izraele , proroctví-naplnění , vykoupení Jeruzaléma
713 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , Služebník Hospodinův , přirozenost-služebníků , smysl utrpení
714 - Ježíš Kristus-pomazání, Duch svatý , Mesiáš-očekávání , radostná zvěst , evangelium-hlásání
744 - Duch svatý, Maria-působení Ducha svatého , Ježíš Kristus-příchod , Emanuel