Číslo paragrafu: 727

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):KRISTŮV DUCH V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:JEŽÍŠ KRISTUS
Celé poslání Syna a Ducha svatého v plnosti času je obsaženo v tom, že od okamžiku svého vtělení je Syn Pomazaným Otcovým Duchem: Ježíš je Kristus, Mesiáš. V tomto světle se musí číst celý druhý článek vyznání víry. Celé Kristovo dílo je společné poslání Syna a Ducha svatého. Zde se jen zmíníme o tom, co se týká Ježíšova přislíbení Ducha svatého a jeho darování oslaveným Pánem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

438 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý 536 -  Ježíš Kristus-křest, beránek-Boží, hříchy, Duch svatý, nebe 695 -  Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení

Vybrané dle klíčových slov:

728 - Duch svatý, Ježíš Kristus a Duch svatý , zmrtvýchvstání , potrava-duchovní  
730 - Duch svatý, Ježíš Kristus a Duch svatý , vítězství-nad smrtí , učedníci  
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
705 - Duch svatý, Boží-přísliby , Abrahám , spása , zaslíbení
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása