Číslo paragrafu: 73

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Souhrn
Bůh se plně zjevil tím, že poslal svého vlastního Syna, v němž navždy ustanovil svou smlouvu. Syn je definitivním Slovem Otce, takže po něm už nebude žádné jiné zjevení.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

68 - Bůh-zjevený, člověk , dar , život-smysl , odpověď
69 - Bůh-zjevený, člověk , tajemství-Boží   
204 - Bůh-zjevený, Boží-jméno , hořící keř , Stará smlouva , Nová smlouva
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva , proroci , Slovo , vrchol
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
102 - Slovo, Písmo svaté , svatopisci , čas , celý
38 - potřeba, Bůh-zjevený , omyl , lidské pokolení , jistota
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , křesťanství , vztah-k Bohu
240 - Bůh-Otec, Boží-Syn , Ježíš Kristus-Syn Boží , zjevení , vztah
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
458 - Boží-láska, Boží-Syn , láska , vtělení , život-věčný
479 - vtělení, Boží-Syn , Ježíš Kristus , přirozenost-lidská , přrozenost-božská
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
494 - Maria-nová Eva, Boží-Syn , hříchy , spása , poslušnost víry
554 - proměnění-Páně, Boží-Syn , Ježíš Kristus-proměnění , Mesiáš-utrpení