Číslo paragrafu: 735

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A CÍRKEV V POSLEDNÍCH ČASECH
2. podnadpis:DUCH SVATÝ - BOŽÍ DAR
Duch svatý nám dává tedy „závdavek“ nebo „prvotiny“ našeho dědictví: sám život Nejsvětější Trojice, který spočívá v tom, že milujeme, jako nás miloval on. Tato láska je principem nového života v Kristu, umožněného tím, že jsme přijali „moc Ducha svatého“ (Sk 1,8).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1822 -  bližní, ctnosti, ctnosti-božské, láska, přikázání

Vybrané dle klíčových slov:

733 - Duch svatý-dary, Boží láska , láska-k Bohu   
734 - Duch svatý-dary, hříchy , odpuštění-hříchů   
1277 - život-nový, křest-nutnost ke spáse , církev   
799 - charismata, Duch svatý-dary , církev-služba , služba lidem  
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
1715 - život-mravní, život-nový , mravnost   
1830 - ctnosti, Duch svatý , Duch svatý-dary , křesťané , parakletos
1845 - Boží-bázeň, ctnosti , Duch svatý-dary , moudrost , rada
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
628 - Ježíš Kristus, křest , život-nový , umřít hříchu , křesťané
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
1432 - pokání, srdce-nové , Boží láska , spása , hříchy-odpor k nim
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1831 - Boží-bázeň, ctnosti , Duch svatý , Duch svatý-dary , moudrost
655 - vzkříšení-Kristovo, vzkříšení-budoucí , vítězství-nad smrtí , život-nový , křesťané
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
2725 - duchovní boj, modlitba , světci , život-nový , společenství-svatých
725 - Duch svatý, Maria , Maria-působení Ducha svatého , Boží láska , pokora
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový