Číslo paragrafu: 752

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):JMÉNA A OBRAZY CÍRKVE
V křesťanském slovníku výraz „církev“ označuje liturgické shromáždění, ale také místní společenství, nebo všeobecné společenství věřících. Ve skutečnosti jsou tyto tři významy nedílné. „Církev“ je lid, který Bůh shromažďuje z celého světa. Církev existuje v místních společenstvích a uskutečňuje se jako liturgické shromáždění, především eucharistické. Žije z Kristova slova a z jeho těla, a tak se sama stává Kristovým Tělem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1140 -  liturgické úkony, svátost jednoty, údy-církve, shromáždění-liturgické  832 -  církev, církev-katolická, církev-univerzální, církve-místní, čas 830 -  církev, církev-katolická, církev-univerzální, kněžství-služebné, život-církve

Vybrané dle klíčových slov:

187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
782 - Boží-lid, církev-Boží lid , kněžství , Boží-království , politika
783 - církev, církev-Boží lid , kněžské poslání , prorocké poslání , královské poslání
133 - čtení Písma, křesťané , Písmo svaté , poznání , Ježíš Kristus
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
234 - Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané , hierarchie pravd , dějiny-spásy , víra-tajemství
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
1356 - eucharistie-forma slavení, křesťané , liturgie , rozmanitost , eucharistie-neměnost
1401 - svátosti-naléhavá potřeba, křesťané , svátosti-podmínky pro nekatoliky , comunicatio in sacris  
2156 - křest, křesťané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání