Číslo paragrafu: 761

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):PŮVOD, ZALOŽENÍ A POSLÁNÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - JEJÍ PŘÍPRAVA VE STARÉ ÚMLUVĚ
Svolání Božího lidu začíná ve chvíli, kdy hřích zničil společenství lidí s Bohem a společenství mezi lidmi. Svolání církve je, takřka, Boží reakce na chaos, který vyvolal hřích. Tato obnova jednoty se uskutečňuje skrytě v lůně všech národů: „V každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné“ (Sk 10,35).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

55 -  hřích-prvotní, pád-člověka, lidské pokolení, slitování, smlouva

Vybrané dle klíčových slov:

402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
420 - hřích, Ježíš Kristus , milost , dobro  
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
549 - Boží-děti, hřích , zotročení , zlo , Ježíš Kristus-život veřejný
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská
1080 - požehnání-zdroj života, Boží-požehnání , dějiny-spásy , Abraám , hřích