Číslo paragrafu: 765

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):PŮVOD, ZALOŽENÍ A POSLÁNÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - USTANOVENÁ JEŽÍŠEKM KRISTEM
Pán Ježíš dal svému společenství strukturu, která bude trvat až do úplného dovršení království. Je to především volba Dvanácti s Petrem jako jejich hlavou. Tím, že zastupují dvanáct izraelských kmenů, jsou základními kameny nového Jeruzaléma. Skupina dvanácti, ale i ostatní učedníci se podílejí na Kristově poslání, na jeho moci, ale též na jeho osudu. Všemi těmito činy Kristus připravuje a buduje svou církev.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

860 -  církev-apoštolská, církev-základ, apoštol-svědek vzkříšení, evangelium-hlásání  551 -  apoštolové, autorita církve, Boží-království, Ježíš Kristus-hlava církve, evangelium-hlásání

Vybrané dle klíčových slov:

552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
766 - církev-ustanovení, Ježíš Kristus-oběť , tajemství-církve , církev-svatá , eucharistie-ustanovení
768 - církev-ustanovení, církev-církev a Duch svatý , evangelium-hlásání , hierarchie , charismata
553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
936 - Petr (apoštol), moc klíčů , římský biskup , hlava sboru biskupů  
83 - tradice-posvátná, apoštolové , církev , církev-učitelský úřad , tradice-místní
568 - Ježíš Kristus-proměnění, apoštolové , utrpení , naděje na spásu , Kristus