Číslo paragrafu: 772

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - TAJEMSTVÍ LIDÍ S BOHEM
Kristus v církvi uskutečňuje a zjevuje své vlastní tajemství jako cíl Božího plánu: sjednotit v něm vše. Svatý Pavel nazývá snoubenecké spojení Krista s církví „velkým tajemstvím“ (Ef 5,32). Církev se sama stává tajemstvím, protože je spojena s Kristem jako se svým ženichem. Při kontemplaci jejího tajemství svatý Pavel píše: „Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu“ (Kol 1,27).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

518 -  spása, dějiny spásy, hříchy, Ježíš Kristus-život a učení, sv.Irenej 796 -  církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve, církev-Tělo Kristovo, církev-jednota s Kristem, Beránek

Vybrané dle klíčových slov:

95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský  
771 - církev, církev-tajemství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , společenství-církevní , shromáždění
773 - církev-nevěsta Kristova, církev-tajemství , Maria-obraz církve , údy-Kristova těla , církev-nevěsta Kristova
774 - církev, církev-tajemství , svátosti , Kristus-tajemství spásy , tajemství
779 - církev-hierarchická, církev-tajemství , církev-duchovní , církev-viditelná , mystické tělo Kristovo
15 - svátosti, spása , liturgie   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása , církev-jednota , smíření-s Bohem , archa
1282 - křest-nezasloužený dar, spása , svoboda , křesťanský život  
1283 - Boží milosrdenství, spása    
1409 - eucharistie-velikonoční oběť, spása , Ježíš Kristus-život a smrt   
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných