Číslo paragrafu: 801

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - CHRÁM DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis:CHARISMATA
A právě v tomto smyslu je vždy nutné charismata rozlišovat. Žádné charisma nezprošťuje povinnosti mít v ústě pastýře církve a podřizovat se jim; pastýřům církve „zvláště přísluší nezhášet oheň Ducha, ale všechno zkoumat a držet se toho, co je dobré,“ aby všechna charismata ve své rozmanitosti a vzájemném doplňování spolupracovala ke „společnému prospěchu“ (1 Kor 12,7).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

894 -  řízení církve, biskupové, autorita, příklad  1905 -  člověk, lidské společenství, obecné blaho, blahobyt, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
2489 - dobro, obecné blaho , pravda , úcta-k pravdě , život-soukromý
800 - charismata-používání, církev-služba , církev-Tělo Kristovo   
951 - dobro-sdílení, charismata , obecné blaho , společenství-charismat , společenství-svatých
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1905 - člověk, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1907 - lidská práva, lidské společenství , obecné blaho , přirozené svobody , svědomí
1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1913 - člověk-důstojnost, lidské společenství , obecné blaho , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2265 - láska, láska-k bližnímu , obecné blaho , obrana-oprávněná , rodina
799 - charismata, Duch svatý-dary , církev-služba , služba lidem  
896 - biskupové-úcta, Dobrý Pastýř , úcta-k církvi , diakon , jáhni