Číslo paragrafu: 808

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Církev je Kristova nevěsta: on ji miloval a vydal se za ni. Obmyl ji svou krví. Udělal z ní plodnou Matku všech Božích dětí.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1667 - církev-matka, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , bohoslužba
2016 - církev-matka, naděje , svatost , vytrvalost , život-víry
773 - církev-nevěsta Kristova, církev-tajemství , Maria-obraz církve , údy-Kristova těla , církev-nevěsta Kristova
757 - církev-nevěsta Kristova, církev-Jeruzalém , církev-symboly   
796 - církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve , církev-Tělo Kristovo , církev-jednota s Kristem , Beránek
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie , oslava-Boha , posvěcení-člověka  
1616 - církev-nevěsta Kristova, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
2040 - církev, církev-matka , církev-učitelský úřad , křesťané , potrava-duchovní
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
2305 - církev-svatá, krev Kristova , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1381 - eucharistické způsoby, eucharistie-vnímatelnost smysly , krev Kristova , víra , smysly
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
507 - Maria-panenství, Maria-matka , církev-snoubenka , církev-matka , život-nesmrtelný