Číslo paragrafu: 814

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE JEDNA
2. podnadpis:"POSVÁTNÉ TAJEMSTVÍ JEDNOTY CÍRKVE"263
Nicméně již od počátku se tato „jedna“ církev představuje s velikou rozmanitostí, která pochází jak z různosti Božích darů, tak z různorodosti osob, které tyto dary dostávají. V jednotě Božího lidu se shromažďují rozmanité národy a kultury. Mezi členy církve existuje různost darů, funkcí, podmínek a způsobů života; „v církevním společenství existují místní církve, které si uchovávají vlastní tradice“. Velké bohatství takové rozmanitosti není na překážku jednotě církve. Přesto však hřích a tíže jeho následků stále ohrožují dar jednoty. I apoštol musí vyzývat „… horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje“ (Ef 4,3).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

791 -  církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, utrpení, církev-rozmanitost, rozdělení-lidí 873 -  křesťané, rozdíly-mezi lidmi, církev-služby, církev-poslání, evangelijní rady 1202 -  liturgie-rozmanitost, chápání-duchovní, kultury-národní, církve-místní, symboly 832 -  církev, církev-katolická, církev-univerzální, církve-místní, čas

Vybrané dle klíčových slov:

818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
812 - církev, církev-vlastnosti , církev-katolická , dějiny-církve , poznání a víra
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné