Číslo paragrafu: 815

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE JEDNA
2. podnadpis:"POSVÁTNÉ TAJEMSTVÍ JEDNOTY CÍRKVE"263
Jaká jsou pouta jednoty? Především „láska, neboť ona je svorník dokonalosti“ (Kol 3,14). Avšak jednotu církve v čase zajišťují také viditelná pouta společenství: — vyznávání jediné víry přijaté od apoštolů; — společné slavení bohoslužby, především svátostí; — apoštolská posloupnost skrze svátost kněžství, která udržuje bratrskou svornost Boží rodiny.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1827 -  ctnosti, ctnosti-božské, dokonalost, láska  830 -  církev, církev-katolická, církev-univerzální, kněžství-služebné, život-církve 837 -  církev, církev-ustanovení, církev-katolická, církev-univerzální, společenství-církevní 173 -  víra-jedna, církev, uchovávat , apoštolové

Vybrané dle klíčových slov:

833 - apoštolská posloupnost, církev , církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid , církev , církev-katolická , církev-univerzální
1087 - apoštolská posloupnost, svátost kněžského svěcení , kněží , liturgie , posvěcení
1576 - apoštolská posloupnost, kněží , svátost kněžství , svátosti , biskupové
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná