Číslo paragrafu: 821

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE JEDNA
2. podnadpis:NA CESTĚ K JEDNOTĚ
Abychom na tuto výzvu patřičně odpověděli, je nutné: — stálé obnovování církve v rostoucí věrnosti svému povolání; takové obnovování je vzpruhou pro hnutí k jednotě; — obrácení srdce „k čistšímu životu podle evangelia“, protože právě nevěrnost údů ke Kristovu daru je příčinou rozdělení; — společná modlitba; protože „obrácení srdce a svatost života spolu se soukromými i veřejnými modlitbami za jednotu křesťanů je třeba považovat za duši celého ekumenického hnutí a právem je lze nazývat duchovním ekumenismem“; — vzájemné bratrské poznávání; — ekumenická výchova věřících a zvláště kněží; — dialog mezi teology a setkávání křesťanů různých církví a společenství; — spolupráce mezi křesťany v různých oblastech služby lidem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

827 -  cesty-svatosti, církev, církev-jednota, církev-svatá, čas 2791 -  Bůh-Otec, křest, modlitba, modlitba-Páně, obecné blaho

Vybrané dle klíčových slov:

811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec